Konsultacje, doradztwo inwestycyjne, opinie

Działam na rynku nieprzerwanie od 20 lat. W tym czasie powstało wiele projektów podmiotów działających na rynku lub obecnie nieaktywnych. Dowodem mojej aktywności jest lista referencyjna. Oprócz realizacji projektów technologicznych świadczyłem także usługi outsourcing jako Pełnomocnik Jakości w latach 2006 do 2017. Jako przedstawiciel najwyższego kierownictwa opracowałem systemy zarządzania jakością i kulturę jakości dla wszystkich zakładów, które należały do grupy.  Systemy jakości zostały poddane kontroli służb Inspekcji Weterynaryjnej poziomu powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego Lekarza Weterynarii. Ponadto, systemy zostały poddane certyfikacji na zgodność z wymaganiami IFS, BRC, wymagań USDA. Obsługiwałem audyty sieciowe, kontrole służb inspekcyjnych, kontrole inspektorów z Unii Europejskiej, inspektorów amerykańskich FSIS nadzorowałem budowę nowych zakładów mięsnych, modernizowałem istniejące, w których warunkiem modernizacji oprócz realizacji celu było utrzymanie produkcji oraz przejście kontroli służb i audytorów sieci od projektu poprzez budowę do osiągnięcia pełnego funkcjonowania. Jestem także biegłym sądowym w zakresie budownictwa dla przemysłu spożywczego.  Zdobyte doświadczenie jest oparte na zrealizowanych projektach, nadzorem nad inwestycjami, odbytych kontrolach, wydarzeniach, a wydawanie opinie są pozbawione promowania firm dostawczych. Dane przedstawiane są w sposób systemowy oraz prezentują mocne i słabe strony rozwiązania.

Zakres działalności:

 • Ocena przydatności obiektów do adaptacji pod potrzeby produkcji, potrzeb kompletacji przedwysyłkowej, centrum dystrybucyjnego,
 • Wybór technologii budowy zakładu,
 • Wsparcie dla dobrostanu zwierząt,
 • Opinia o projektach branżowych / m.in. wod-kan, elektryka, chłodnictwo, wentylacja/,
 • Opinia dotycząca wyposażania pomocniczego /m.in drzwi, oświetlenie, odboje, inżynieria higieny, system chłodniczy/,
 • Poprawa mikrobiologii powietrza w zakładzie,
 • Dedykowane, systemy wejścia i wyjścia pracowników na działy bez możliwości pominięcia żadnego zdefiniowanego etapu,
 • Wybór pomiędzy sprzedażą bezpośrednią, rolniczym handlem detalicznym, zakładem marginalnym, ograniczonym, lokalnym,
 • Praktyczne podejście do systemów ISO 22000, BRC, IFS, HACCP, GMP, GHP,
 • System FOOD FRAUD,
 • System FOOD DEFENCE,
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową /w tym procedury COVID/,
 • Wycofanie towaru z rynku,
 • I wiele innych,

Na czym polega współpraca?

 • Wydawanie analiz i opinii na zlecone tematy.