Warunki techniczne dla zakładów spożywczych

Warunki techniczne dotyczące zakładów spożywczych zostały opublikowane w Rozporządzeniu WE 852/2004 852/2004 Załącznik II Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego.

Zastosowane tam wytyczne nie narzucają konkretnych rozwiązań, ale definiują wytyczne, dyrektywy jakie warunki muszą być spełnione. Określenia te nie są łatwe do spełnienia i nie dają rozwiązań:

 • jak wykonać dane pomieszczenie,
 • jak poprowadzić instalację,
 • jak zainstalować oświetlenie.

852/2004 załącznik II

ROZDZIAŁ I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ ŻYWNOŚCIOWYCH (INNYCH NIŻ WYMIENIONE W ROZDZIALE III)

 1. Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej.
 2. Wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń żywnościowych:
 1. pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję, zapobieganie lub minimalizowanie dostawania się zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań;
 2. ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami  toksycznymi, przedostawaniem się zanieczyszczeń do żywności i tworzeniem się kondensacji lub niepożądanej pleśni na powierzchni;
 3. umożliwia wykonywanie czynności zgodnie z dobrą praktyką higieniczną, włącznie z ochroną przed zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem szkodników;
 4. oraz w miarę potrzeby, zapewnia warunki przetwarzania i przechowywania w odpowiedniej temperaturze wystarczającej do odpowiedniego utrzymywania środków spożywczych we właściwej temperaturze oraz zaprojektowane w ten sposób, aby temperatura ta mogła być monitorowana i, w razie potrzeby, zapisywana.

Ta pozorna dowolność wymusza wprowadzenie bardzo rygorystycznych rozwiązań. Dodatkowo, kiedy zakład rozważa opracowanie i certyfikację wyższych systemów jakościowych jak IFS, BRC, ISO 2200 FSSC czy wymogów eksportowych krajów trzecich, trzeba pracować na sprawdzonych rozwiązaniach.

Na czym polega współpraca?

 • Audyt wewnętrzny obszaru
 • Proponowanie rozwiązań w trakcie trwania budowy
 • Konsultacje przy wyborze maszyn i urządzeń
 • Konsultacje projektów branżowych /np. układ kanalizacji/, proponowanych rozwiązań /np. lampy w obszarze mycia przy zastosowaniu centralnego systemu mycia/, zastosowanych materiałów wykończeniowych / np. aluminiowe tace parowników/, systemowych rozwiązań dla wyobleń i innych.
 • Opinie dotyczące specyfikacji technicznych, zastosowanych rozwiązań
 • Poszukiwanie niezgodności zastosowanych rozwiązań z prawem żywnościowym, które w przyszłości będą skutkować pogorszeniem wyników z badania środowiska pracy / np. ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacterice, drożdże i pleśnie/, a w konsekwencji nie dotrzymaniem terminu przydatności do spożycia wyrobów gotowych.
 • Współpraca ze wskazanym biurem architekta i projektantami branżowymi.
 • Szkolenia dla branżystów i architektów, którzy chcą podnieść kwalifikację przy realizacji projektów dla zakładów spożywczych.