AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Przeczytaj aktualności i wydarzenia z branży

BIM w Polsce. Praca i strategia nad wdrażaniem

Szanowni Państwo

Trwają prace nad strategią i wdrażaniem technologii B.I.M w Polsce. Moja pracownia rozpoczęła pracę w tym systemie w 2011 i przez cały czas ją udoskonala. Oto link do strony Grupa Robocza do spraw BIM - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Zmiany w funkcjonowaniu poczty

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym zakończył się proces migracji do nowego usługodawcy hostingu oraz poczty. Przez ostatnie 7 dni strona www nie wyświetlała się poprawienie. Poczta była dostarczana poprawnie. Proces już został zakończony. Po migracji czas na aktualizację strony.


Bezmięsny na EEC: Roślinne zamienniki rosną 106 proc. rdr

https://www.portalspozywczy.pl/zywnosc-roslinna/wiadomosci/bezmiesny-na-eec-roslinne-zamienniki-rosna-106-proc-rdr,210013.html

Wzrost sprzedaży zamienników roślinnych dla wyrobów pochodzenia zwierzęcego rośnie o 106% roku do roku. 


Wyjątkowe wędliny od Bogusława Szymańskiego

Przedstawiam wywiad z właścicielem panem Bogusławem Szymańskim

https://mieso.com.pl/miesiecznik-rzeznik-polski/wyjatkowe-wedliny-od-boguslawa-szymanskiego/


Zdrowych Rodzinnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych spotkań w gronie przyjaciół i Rodziny 


Wytyczne WHO zapobiegania COVID 19, aktualizacja

2.08.2021 WHO wprowadziło aktualizację wytycznych w sprawie zwalczania rozpowszechniania się COVID 19. Przedstawiam najnowsze wytyczne oraz historię zmian:  COVID-19 and Food Safety: Guidance for food businesses: Interim guidance | FAO Tekst w angielskiej wersji językowej.


7.06.2021 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

FAO, WHO i Codex organizują internetowe wydarzenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, 7 czerwca 2021 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Sekretariat Kodeksu odbędą dyskusję online z głównymi naukowcami Ismahane Elouafi i Soumyą Swaminathan, aby podkreślić jaką ważną rolę odgrywa nauka w utrzymywaniu bezpieczeństwa żywności teraz i w przyszłości. Naukowcy opowiedzą o znaczeniu tegorocznego tematu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności: „Bezpieczna żywność teraz dla zdrowego jutra”.

Więcej informacji:

Home | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO


Zdrowych, wesołych Świat Wielkanocnych

Zajączki wielkanocne

IFS wersja 7 w języku polskim

Doktryna IFS wersja 7 oraz opis zmian wprowadzonych jest dostępna w języku polskim.


Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Od 26.10.2020 do 24.11.2020 rusza nabór wniosków. Sektory objęte wsparciem to m.in. : Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu / PKD 10.11.Z/, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju / PKD 10.12.Z/, Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego /10.13.Z/, Produkcja soków z owoców i warzyw /PKD 10.32.Z/, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych /PKD 10.41.Z/, Przetwórstwo mleka i wyrób serów /PKD 10.51.Z/, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / PKD 10.91.Z/ i wiele innych. Więcej szczegółów na  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html


Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane materiały o Covid-19. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/


Czy można zachorować na koronawirusa (COVID-19) z pożywienia?

Na dzień dzisiejszy brak jest doniesień o ludzkich chorobach, które sugerują, że COVID-19 może być przenoszony przez żywność lub opakowanie żywności. Jednak zawsze ważne jest przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (tj. Częste mycie rąk i powierzchni, oddzielanie surowego mięsa od innych potraw, gotowanie w odpowiedniej temperaturze i szybkie schładzanie potraw) podczas obchodzenia się z nimi lub przygotowywania potraw


Mięso od rolnika- rzeźnie o małej zdolności ubojowej

Wejście w życie rozporządzenia to 18 luty 2020 rok


Mięso i wędliny prosto od rolnika. W lutym 2020 w końcu legalnie

Luty zbliża się wielkimi krokami. Opracowaliśmy projekt rzeźni świńskiej dla potrzeb uboju tych zwierząt w gospodarstwie. W projekcie położono nacisk na dwa zagadnienia; dobrostanu oraz higieny, obiekt na 90m². Jako uzupełninie powstanie w najbliższym czasie projekt od uboju, przez rozbiór po produkcję wędlin.

https://www.money.pl/gospodarka/mieso-i-wedliny-prosto-od-rolnika-w-lutym-w-koncu-legalnie-6461145203501185a.html


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2019

Nadchodzące Święta niech radość przyniosą, a Nowy Rok płynie w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Życzy Infomeat Jerzy Podsiadło 

 


Rolnicze rzeźnie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt o rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstwa. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321496/katalog/12583160#12583160


Chore krowy trafiają do rzeźni i na nasze stoły. „Ludzie nie świnie, zjedzą wszystko” (http://www.tvn24.pl)

https://www.tvn24.pl/superwizjer-w-tvn24,149,m/chore-bydlo-kupie-chore-krowy-sprzedawane-na-mieso-i-ubijane-w-rzezniach,903977.html


O zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Od dnia 1.01.2019 wprowadzono zmiany w Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w Art. 19. 1. oraz Art. 19. 2. Dla zakładów M.L.O. obowiązuje brak konieczności zatwierdzania projektu technologicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii

 


Publikacja normy BRC w wersji 8

W sierpniu została opublikowana oficjalna wersja BRC w wersji 8.


Zmiany w Doktrynie IFS wersja 6.1

5-07-2018 zostały opublikowane zmiany Doktrynie IFS wersja 6.1.


Projekt Rozporządzenia MRiRW w sprawie ASF

W dniu 6-07-2018 pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313501/katalog/12520001#12520001


IFS Logistic nowa wersja

W dniu 27.06.2018 została opublikowana nowa doktryna dla transportu środków spożywczych. Szczegóły na stronie organizacji IFS.


OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wymagań produktów mięsnych wędzonych

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Dziennik Ustaw 1102.


Akryloamid – projekt wytycznych KE

Pojawiły się nowe zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania przez państwa członkowskie i przedsiębiorców określonych produktów pod kątem zawartości w nich akryloamidu. Do rozporządzenia Komisji nr 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r.  ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności.

 


Polityka prywatności RODO

W dniu 25.05.2018 firma wdrożyła postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zapoznaj się z dokumentem Polityka prywatności RODO.


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)

Dnia 6 kwietnia 2017 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 r.dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości


Prace Nad Projektem Ustawy

Trwają Prace Nad Projektem Ustawy - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Projekt znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj

Opis najnowszych zmian znajduje się: kliknij tutaj


Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 22 maja bieżącego roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

Dla produktów i mięsnych wędzonych tradycyjnie utrzymuje się najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia dla:

  1. benzo(a)pirenu wynosi nie więcej niż 5 µg/kg,
  2. sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) wynosi nie więcej niż 30 µg/kg zgodnie z odstępstwem wskazanym w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po jego opublikowaniu.