5-07-2018 zostały opublikowane zmiany Doktrynie IFS wersja 6.1.