Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Od 26.10.2020 do 24.11.2020 rusza nabór wniosków. Sektory objęte wsparciem to m.in. : Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu / PKD 10.11.Z/, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju / PKD 10.12.Z/, Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego /10.13.Z/, Produkcja soków z owoców i warzyw /PKD 10.32.Z/, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych /PKD 10.41.Z/, Przetwórstwo mleka i wyrób serów /PKD 10.51.Z/, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / PKD 10.91.Z/ i wiele innych. Więcej szczegółów na  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html


Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane materiały o Covid-19. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/


Czy można zachorować na koronawirusa (COVID-19) z pożywienia?

Na dzień dzisiejszy brak jest doniesień o ludzkich chorobach, które sugerują, że COVID-19 może być przenoszony przez żywność lub opakowanie żywności. Jednak zawsze ważne jest przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (tj. Częste mycie rąk i powierzchni, oddzielanie surowego mięsa od innych potraw, gotowanie w odpowiedniej temperaturze i szybkie schładzanie potraw) podczas obchodzenia się z nimi lub przygotowywania potraw


Mięso od rolnika- rzeźnie o małej zdolności ubojowej

Wejście w życie rozporządzenia to 18 luty 2020 rok


Mięso i wędliny prosto od rolnika. W lutym 2020 w końcu legalnie

Luty zbliża się wielkimi krokami. Opracowaliśmy projekt rzeźni świńskiej dla potrzeb uboju tych zwierząt w gospodarstwie. W projekcie położono nacisk na dwa zagadnienia; dobrostanu oraz higieny, obiekt na 90m². Jako uzupełninie powstanie w najbliższym czasie projekt od uboju, przez rozbiór po produkcję wędlin.

https://www.money.pl/gospodarka/mieso-i-wedliny-prosto-od-rolnika-w-lutym-w-koncu-legalnie-6461145203501185a.html


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2019

Nadchodzące Święta niech radość przyniosą, a Nowy Rok płynie w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Życzy Infomeat Jerzy Podsiadło 

 


Rolnicze rzeźnie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt o rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstwa. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321496/katalog/12583160#12583160


Chore krowy trafiają do rzeźni i na nasze stoły. "Ludzie nie świnie, zjedzą wszystko" (http://www.tvn24.pl)

https://www.tvn24.pl/superwizjer-w-tvn24,149,m/chore-bydlo-kupie-chore-krowy-sprzedawane-na-mieso-i-ubijane-w-rzezniach,903977.html


O zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Od dnia 1.01.2019 wprowadzono zmiany w Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w Art. 19. 1. oraz Art. 19. 2. Dla zakładów M.L.O. obowiązuje brak konieczności zatwierdzania projektu technologicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii

 


Publikacja normy BRC w wersji 8

W sierpniu została opublikowana oficjalna wersja BRC w wersji 8.


Zmiany w Doktrynie IFS wersja 6.1

5-07-2018 zostały opublikowane zmiany Doktrynie IFS wersja 6.1.


Projekt Rozporządzenia MRiRW w sprawie ASF

W dniu 6-07-2018 pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313501/katalog/12520001#12520001