Wyjątkowe wędliny od Bogusława Szymańskiego

Przedstawiam wywiad z właścicielem panem Bogusławem Szymańskim

https://mieso.com.pl/miesiecznik-rzeznik-polski/wyjatkowe-wedliny-od-boguslawa-szymanskiego/

Zdrowych Rodzinnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych spotkań w gronie przyjaciół i Rodziny 


Wytyczne WHO zapobiegania COVID 19, aktualizacja

2.08.2021 WHO wprowadziło aktualizację wytycznych w sprawie zwalczania rozpowszechniania się COVID 19. Przedstawiam najnowsze wytyczne oraz historię zmian:  COVID-19 and Food Safety: Guidance for food businesses: Interim guidance | FAO Tekst w angielskiej wersji językowej.


7.06.2021 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

FAO, WHO i Codex organizują internetowe wydarzenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, 7 czerwca 2021 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Sekretariat Kodeksu odbędą dyskusję online z głównymi naukowcami Ismahane Elouafi i Soumyą Swaminathan, aby podkreślić jaką ważną rolę odgrywa nauka w utrzymywaniu bezpieczeństwa żywności teraz i w przyszłości. Naukowcy opowiedzą o znaczeniu tegorocznego tematu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności: „Bezpieczna żywność teraz dla zdrowego jutra”.

Więcej informacji:

Home | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO


IFS wersja 7 w języku polskim

Doktryna IFS wersja 7 oraz opis zmian wprowadzonych jest dostępna w języku polskim.


Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Od 26.10.2020 do 24.11.2020 rusza nabór wniosków. Sektory objęte wsparciem to m.in. : Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu / PKD 10.11.Z/, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju / PKD 10.12.Z/, Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego /10.13.Z/, Produkcja soków z owoców i warzyw /PKD 10.32.Z/, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych /PKD 10.41.Z/, Przetwórstwo mleka i wyrób serów /PKD 10.51.Z/, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / PKD 10.91.Z/ i wiele innych. Więcej szczegółów na  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html