PROJEKTY TECHNOLOGICZNE W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE DLA ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Witam na stronie firmy Infomeat, która zajmuje się opracowaniem projektów technologicznych zakładów produkujących artykuły spożywcze, a w szczególności zakładów przetwórstwa mięsnego, ubojowych, rozbiorowych oraz garmażeryjnych. Na załączonych stronach znajdziecie Państwo informacje o rodzajach wykonywanych projektów technologicznych, firmach dla których projekty były realizowane, przykładowe fragmenty projektów, dane dotyczące możliwości dotacji ze środków pomostowych, gotowe projekty małych, lokalnych masarni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Projekty technologiczne

Główny zakres działalności projektowej to projekty technologiczne zakładów przetwarzających artykuły pochodzenia zwierzęcego oraz projekty systemu HACCP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Optymalizacja produkcji

Zmieniające się warunki gospodarki rynkowej oraz konkurencyjność firm wymagają od przedsiębiorstw kreatywności. Przy stałych cenach zakupu surowców, materiałów pomocniczych, opakowań dla wielu producentów, optymalizacja umożliwia zwiększenie zysków lub wskazuje na takie produkty, które inne firmy wytwarzają taniej, a tym samym stawia pod znakiem zapytania dalszą ich produkcję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warunki techniczne dla zakładów spożywczych

Warunki techniczne dotyczące zakładów spożywczych zostały opublikowane w Rozporządzeniu WE 852/2004 852/2004 Załącznik II Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego.

Zastosowane tam wytyczne nie narzucają konkretnych rozwiązań, ale definiują wytyczne, dyrektywy jakie warunki muszą być spełnione.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konsultacje i doradztwo inwestycyjne

Działam na rynku nieprzerwanie od 20 lat. W tym czasie powstało wiele projektów podmiotów działających na rynku lub obecnie nieaktywnych. Dowodem mojej aktywności jest lista referencyjna. Oprócz realizacji projektów technologicznych świadczyłem także usługi outsourcing jako Pełnomocnik Jakości w latach 2006 do 2017. Jako przedstawiciel najwyższego kierownictwa opracowałem systemy zarządzania jakością i kulturę jakości dla wszystkich zakładów, które należały
do grupy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Przeczytaj aktualności i wydarzenia z branży

Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 22 maja bieżącego roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) Dla produktów i…


Prace Nad Projektem Ustawy

Trwają Prace Nad Projektem Ustawy - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj Opis najnowszych zmian znajduje się: kliknij tutaj


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)

Dnia 6 kwietnia 2017 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 r.dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej…


ZOBACZ WSZYSTKIE

524

WYKONANYCH PROJEKTÓW

89%

WDROŻONYCH PROJEKTÓW

2001r.

ROK ZAŁOŻENIA

2017r. -40660m2

POWIERZCHNI (łącznie 290660 m2)