Informacje o firmie

Moja firma zajmuje się wykonywaniem projektów technologicznych zakładów przetwórstwa spożywczego. Najwięcej realizacji zostało wykonanych w branży zakładów przetwórstwa mięsnego /ubój, rozbiór, przetwórstwo/ zakładach produkujących dania gotowe, chłodniach składowych jak również w innych branżach: przechowywanie warzyw i owoców, produkcja dodatków funkcjonalnych do żywności, hurtownie artykułów spożywczych. Do grup realizowanych projektów należą zarówno bardzo niewielkie zakłady o charakterze rękodzieła masarskiego jak i duże i bardzo duże firmy z w pełni zintegrowanym procesowo parkiem maszynowym i logistyką.

Działam nieprzerwanie od 2001. Wykonywane przez mnie projekty posłużyły zakładom do dostosowania się do przepisów podczas wchodzenia Polski do Unii Europejskiej w latach 1999 -2005, wychodzeniu z okresu przejściowego 2005 do 2010 oraz do rozbudowy i modernizacji wynikającej ze wzrostu firm. W 2015 został uruchomiony dział sprzedaży projektów gotowych dla zakładów masarskich o charakterze marginalnym, ograniczonym, lokalnym.

Aby uwzględniać, wszystkie aspekty prawa żywnościowego w pracy projektowej, monitoruję portale publikujące akty prawne zarówno prawa krajowego jak i europejskiego oraz standardów opracowanych przez sieci handlowe jak IFS, BRC, Teso, ISO 22000. Ponadto sprawdzam wymagania krajów z poza Unii Europejskiej. Na aktualizację, weryfikację oraz ocenę wpływu zmian w prawie na prace projektowe poświęcam sporo czasu i opracowuje jednolite teksty aktów umożliwiające szybkie
dotarcie do poszukiwanego zagadnienia.

W 2011 opracowałem system HACCP produkcji wędlin drobiowych zgodny z przepisami USA dla potrzeb misji drobiowej w Polsce przeprowadzonej przez amerykańskich inspektorów FSIS, którzy wysoko ocenili przygotowaną dokumentację. Misja ta została zakończona połowicznym sukcesem dla Polski.

Cały czas podnoszę kwalifikacje zarówno w dziedzinie technik projektowych jak i wiedzy technologicznej wykonywanych projektów. W ostatnich latach ukończyłem studia podyplomowe Managera Jakości oraz rozszerzyłem środowisko projektowe z projektowania 2D do 3D z możliwościami pełnej wizualizacji obiektu, a zastosowane środowisko pracy 3D nie spowalnia prac projektowych.

Do chwili pisania niniejszego tekstu zostało opracowanych 509 projektów z czego 89% zostało zrealizowanych.

Kompetencje

Internal Auditor

Licencja No. 2015/ISO9001_FSSC22000-AW2/330
czerwiec 2015

Quality Manager to Food Safety

AGH University of Science and Technology, Licencja 35/MJ/2015
czerwiec 2015

Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Licencja 12/DA/PC21-1/2014
marzec 2004

Magister inżynier (Mgr inż.), Technologia żywności i żywienia człowieka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Management Representative

SGS, Licencja No. 2015/TR-PSJ_ISO9001_FSSC22000/350
czerwiec 2015

Certificate of Completion

Autodesk, Licencja 1SYWD1680/s
marzec 2011

System HACCP zasady, wdrażanie, utrzymanie

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Licencja 14/DA08-1/2004
luty 2004

Profil LinkedIn

Mój profil w portalu LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jerzy-podsiad%C5%82o-36596661/