FAO, WHO i Codex organizują internetowe wydarzenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, 7 czerwca 2021 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Sekretariat Kodeksu odbędą dyskusję online z głównymi naukowcami Ismahane Elouafi i Soumyą Swaminathan, aby podkreślić jaką ważną rolę odgrywa nauka w utrzymywaniu bezpieczeństwa żywności teraz i w przyszłości. Naukowcy opowiedzą o znaczeniu tegorocznego tematu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności: „Bezpieczna żywność teraz dla zdrowego jutra”.

Więcej informacji:

Home | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO