Od 26.10.2020 do 24.11.2020 rusza nabór wniosków. Sektory objęte wsparciem to m.in. : Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu / PKD 10.11.Z/, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju / PKD 10.12.Z/, Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego /10.13.Z/, Produkcja soków z owoców i warzyw /PKD 10.32.Z/, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych /PKD 10.41.Z/, Przetwórstwo mleka i wyrób serów /PKD 10.51.Z/, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / PKD 10.91.Z/ i wiele innych. Więcej szczegółów na  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html