Doktryna IFS wersja 7 oraz opis zmian wprowadzonych jest dostępna w języku polskim.