Na dzień dzisiejszy brak jest doniesień o ludzkich chorobach, które sugerują, że COVID-19 może być przenoszony przez żywność lub opakowanie żywności. Jednak zawsze ważne jest przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (tj. Częste mycie rąk i powierzchni, oddzielanie surowego mięsa od innych potraw, gotowanie w odpowiedniej temperaturze i szybkie schładzanie potraw) podczas obchodzenia się z nimi lub przygotowywania potraw