Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 510 do 600kg
 • Zakres produkcji: rozbiór, sprzedaż mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 8 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 334,4m2 dodatkowo palenisko +24m2 dla wędzenia
 • Powierzchnia zakładu 14,15mx27,8= 393,37 m2+28,5 m2 dla wędzenia
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 51,8mx29,9m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych. Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są półtusze wieprzowe, ćwierci wołowe, tusze cielęce dostarczone od zatwierdzonej rzeźni, mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie, peklownia tradycyjna, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni, peklowanie poprzez nastrzyk i masowanie oraz produkcja masarska wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sprzedażą mięsa handlowego, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Zakład może być dostosowany do przetwarzania dziczyzny. Wielkość zakładu umożliwia zastosowanie sprzętu ruchomego jak wózki kutrowe i wózki wędzarnicze, co znacznie ułatwi codzienną pracę. Ponad to zastosowana większa hala do obróbki termicznej umożliwi dodanie innych komór wędzarniczych lub parzelnika, pieca konwekcyjno parowego lub nawet wolnostojącej komory suszarniczej do produkcji wędlin suchych i podsuszanych przeznaczonych do składowania w temp. do +22C. Zastosowana w projekcie kotłownia w bezpośredniej bliskości z wędzarniami umożliwia wykonanie odzysku ciepła z kominów wędzarniczych i użycie go do np. podgrzewania wody do mycia zakładu lub ogrzewania części socjalnej. Zakład zawiera przestronny sklep.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 510 kg do 600 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień w systemie jednozmianowym umożliwiająca sprzedaż wyprodukowanych dzień wcześniej wyrobów i zmagazynowanie nie sprzedanych wyrobów przez kolejny dzień.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia zakładu 14,15mx27,8= 393,37 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 334,4m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 51,8mx29,9m.

3. Cena projektu:5.400 zł+ 23%VAT=6642,00zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projekt
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu
Pobierz wersję PDFZamów projekt