Polityka prywatności RODO

W dniu 25.05.2018 firma wdrożyła postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zapoznaj się z dokumentem Polityka prywatności RODO.


Gotowy projekty - TYP 4

Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: do 200 kg
 • Zakres produkcji: bez rozbioru, bez sprzedaży mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, ze sklepem zakładowym poza zakładem.
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 4 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 75m2
 • Powierzchnia zakładu9,37mx9,56= 89,57 m2
 • Minimalna wielkość działki wynosi = 16,37mx 16,56m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy nie do rozbioru drobiowe, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. Zakład jest wykonany na wzór przydomowych warsztatów masarskich, gdzie produkowane są małe ilości bardzo szlachetnych wędlin dla potrzeb wymagającego klienta, lokalnych restauracji, barów, sklepu firmowego. Zakłady tego typ są zlokalizowane wokół miejscowości letniskowych i dużych miast. Zakład może być przystosowany do produkcji z udziałem dziczyzny. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie , produkcja, peklowanie metodą tradycyjną, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, smalec domowy, wędliny drobiowe/, wędzarnia opalana drewnem. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Sklep firmowy poza terenem zakładu.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja do 200 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 75m2
 • Powierzchnia zakładu: 9,37m x 9,56m = 89,57m2
 • Minimalna wielkość działki: 16,37m x 16,56m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 1660 zł + 23% VAT=2041,80 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu

Pobierz wersję PDFZamów projekt

Gotowy projekty - TYP 3

Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 340 do 400kg
 • Zakres produkcji: rozbiór, sprzedaż mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep.
 • Dodatkowo zainstalowano piec konwekcyjno parowy do produkcji pasztetów, pieczeni, boczku
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 6 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 245m2
 • Powierzchnia zakładu :ok300 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 34,2x 30m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są półtusze wieprzowe, ćwierci wołowe dostarczone od zarejestrowanej rzeźni, mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy nie do rozbioru drobiowe, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie i rozbiór półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych wraz z peklownią tradycyjną, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni, peklowaniem poprzez nastrzyk i leżakowane oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sprzedażą mięsa handlowego, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/.
Zakład jest wyposażony w piec konwekcyjno parowy wykorzystywane do produkcji pasztetów, pieczeni, boczku zapiekanego. Zakład może zostać dostosowany do przetwarzania dziczyzny .
Zakłady takiego typu są najchętniej preferowana przez hodowców trzody chlewnej i bydła. Zwierzęta z własnej hodowli są ubijane w zarejestrowanej rzeźni i dostarczane do zakładu jako półtusze, tusze, ćwierci lub elementy na trzy. Jeżeli rzeźnia znajduje się w bliskiej odległość od zakładu można wykorzystać ciepłe półtusze do wykrawania i wykonania z nich prawdziwej wiejskiej kiełbasy z „siwym oczkiem „lub bez. Zakłady tego typu są zalecane dla przedsiębiorców, którzy chcą również handlować mięsem.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 340 kg do 400 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień lub codziennie.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 200,9m2
 • Powierzchnia zakładu: 14,15m x 16,8m = 237,72 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 34,2 x 30m
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 3485zł + 23% VAT=4286,55 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu

Pobierz wersję PDFZamów projekt

Gotowy projekty - TYP 2

Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 340 do 400kg
 • Zakres produkcji: bez rozbioru, produkcja masarska wędzenie w wędzarni tradycyjnej, parzenie wędlin, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep.
 • W centralnym miejscu pomiędzy przyjęciem surowica, a ekspedycją umieszczono biuro umożliwiające bezpośredni podgląd na całą logistykę na placu manewrowy.
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 6 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 138m2 +24m2 dla wędzenia
 • Powierzchnia zakładu10,0mx16,8= 168,0 m2 28,5 m2 dla wędzenia
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 35mx 33m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są mięsa drobne i elementy, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie, peklownie tradycyjne, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Zakład może zostać przystosowany do przetwarzania dziczyzny. Moim zdaniem wielkość tego zakładu jest optymalnie dobrana do narzuconych przez ustawodawcę limitów produkcyjnych, a brak rozbioru obniża powstawanie odpadów lub odkładanie się np. skórek czy tłuszczu. Dzięki temu można produkować tylko te wyroby, które chcemy, a nie takie które musimy z powodu konieczności zagospodarowania niektórych składników.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 340 kg do 400 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień lub codziennie.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 138m2
 • Powierzchnia zakładu: 10,0m x 16,8m= 168,0 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 35m x 24,2m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 2700 zł+ 23% VAT=3 321,00 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu

Pobierz wersję PDFZamów projekt

Gotowy projekty - TYP 1

Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 510 do 600kg
 • Zakres produkcji: rozbiór, sprzedaż mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 8 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 334,4m2 dodatkowo palenisko +24m2 dla wędzenia
 • Powierzchnia zakładu 14,15mx27,8= 393,37 m2+28,5 m2 dla wędzenia
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 51,8mx29,9m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych. Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są półtusze wieprzowe, ćwierci wołowe, tusze cielęce dostarczone od zatwierdzonej rzeźni, mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie, peklownia tradycyjna, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni, peklowanie poprzez nastrzyk i masowanie oraz produkcja masarska wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sprzedażą mięsa handlowego, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Zakład może być dostosowany do przetwarzania dziczyzny. Wielkość zakładu umożliwia zastosowanie sprzętu ruchomego jak wózki kutrowe i wózki wędzarnicze, co znacznie ułatwi codzienną pracę. Ponad to zastosowana większa hala do obróbki termicznej umożliwi dodanie innych komór wędzarniczych lub parzelnika, pieca konwekcyjno parowego lub nawet wolnostojącej komory suszarniczej do produkcji wędlin suchych i podsuszanych przeznaczonych do składowania w temp. do +22C. Zastosowana w projekcie kotłownia w bezpośredniej bliskości z wędzarniami umożliwia wykonanie odzysku ciepła z kominów wędzarniczych i użycie go do np. podgrzewania wody do mycia zakładu lub ogrzewania części socjalnej. Zakład zawiera przestronny sklep.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 510 kg do 600 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień w systemie jednozmianowym umożliwiająca sprzedaż wyprodukowanych dzień wcześniej wyrobów i zmagazynowanie nie sprzedanych wyrobów przez kolejny dzień.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia zakładu 14,15mx27,8= 393,37 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 334,4m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 51,8mx29,9m.

3. Cena projektu:5.400 zł+ 23%VAT=6642,00zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projekt
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu

Pobierz wersję PDFZamów projekt

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)

Dnia 6 kwietnia 2017 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 r.dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości


Prace Nad Projektem Ustawy

Trwają Prace Nad Projektem Ustawy - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Projekt znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj

Opis najnowszych zmian znajduje się: kliknij tutaj


Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 22 maja bieżącego roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

Dla produktów i mięsnych wędzonych tradycyjnie utrzymuje się najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia dla:

 1. benzo(a)pirenu wynosi nie więcej niż 5 µg/kg,
 2. sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) wynosi nie więcej niż 30 µg/kg zgodnie z odstępstwem wskazanym w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po jego opublikowaniu.