Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 340 do 400kg
 • Zakres produkcji: rozbiór, sprzedaż mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep.
 • Dodatkowo zainstalowano piec konwekcyjno parowy do produkcji pasztetów, pieczeni, boczku
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 6 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 245m2
 • Powierzchnia zakładu :ok300 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 34,2x 30m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są półtusze wieprzowe, ćwierci wołowe dostarczone od zarejestrowanej rzeźni, mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy nie do rozbioru drobiowe, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie i rozbiór półtusz wieprzowych, ćwierci wołowych wraz z peklownią tradycyjną, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni, peklowaniem poprzez nastrzyk i leżakowane oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sprzedażą mięsa handlowego, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/.
Zakład jest wyposażony w piec konwekcyjno parowy wykorzystywane do produkcji pasztetów, pieczeni, boczku zapiekanego. Zakład może zostać dostosowany do przetwarzania dziczyzny .
Zakłady takiego typu są najchętniej preferowana przez hodowców trzody chlewnej i bydła. Zwierzęta z własnej hodowli są ubijane w zarejestrowanej rzeźni i dostarczane do zakładu jako półtusze, tusze, ćwierci lub elementy na trzy. Jeżeli rzeźnia znajduje się w bliskiej odległość od zakładu można wykorzystać ciepłe półtusze do wykrawania i wykonania z nich prawdziwej wiejskiej kiełbasy z „siwym oczkiem „lub bez. Zakłady tego typu są zalecane dla przedsiębiorców, którzy chcą również handlować mięsem.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 340 kg do 400 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień lub codziennie.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 200,9m2
 • Powierzchnia zakładu: 14,15m x 16,8m = 237,72 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 34,2 x 30m
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 3485zł + 23% VAT=4286,55 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu
Pobierz wersję PDFZamów projekt