Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: do 200 kg
 • Zakres produkcji: bez rozbioru, bez sprzedaży mięsa, wędzarnia tradycyjna, sprzedaż wędlin, ze sklepem zakładowym poza zakładem.
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 4 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 75m2
 • Powierzchnia zakładu9,37mx9,56= 89,57 m2
 • Minimalna wielkość działki wynosi = 16,37mx 16,56m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu.

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są mięsa drobne, elementy oraz mięsa drobne i elementy nie do rozbioru drobiowe, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. Zakład jest wykonany na wzór przydomowych warsztatów masarskich, gdzie produkowane są małe ilości bardzo szlachetnych wędlin dla potrzeb wymagającego klienta, lokalnych restauracji, barów, sklepu firmowego. Zakłady tego typ są zlokalizowane wokół miejscowości letniskowych i dużych miast. Zakład może być przystosowany do produkcji z udziałem dziczyzny. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie , produkcja, peklowanie metodą tradycyjną, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, smalec domowy, wędliny drobiowe/, wędzarnia opalana drewnem. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Sklep firmowy poza terenem zakładu.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja do 200 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 75m2
 • Powierzchnia zakładu: 9,37m x 9,56m = 89,57m2
 • Minimalna wielkość działki: 16,37m x 16,56m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 1660 zł + 23% VAT=2041,80 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu
Pobierz wersję PDFZamów projekt