Parametry zakładu opis skrócony

 • Dzienna produkcja masarska: 340 do 400kg
 • Zakres produkcji: bez rozbioru, produkcja masarska wędzenie w wędzarni tradycyjnej, parzenie wędlin, sprzedaż wędlin, zakładowy sklep.
 • W centralnym miejscu pomiędzy przyjęciem surowica, a ekspedycją umieszczono biuro umożliwiające bezpośredni podgląd na całą logistykę na placu manewrowy.
 • Ilość zatrudnionych w strefie produkcji: do 6 osób
 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 138m2 +24m2 dla wędzenia
 • Powierzchnia zakładu10,0mx16,8= 168,0 m2 28,5 m2 dla wędzenia
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 35mx 33m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m
 • Technologia i konstrukcja zakładu: budynek budowany w systemie gospodarczym jednokondygnacyjny.
 • Technologia wykończenia budynku: z zewnątrz ściany pokryte tynkiem od środka za wyjątkiem biura i kotłowni ściany wykonane z płytek gresowych.
 • Sufity z paneli PCV lub z paneli jednostronnych.
 • Prezentowany zakład posiada przyłącze gazowe i woda jest podgrzewana piecem dwufunkcyjnym, który jest zlokalizowany w części socjalnej obiektu

Parametry zakładu opis pełny

1. Opis stanu prawnego
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów marginalnych, ograniczonych, lokalnych o mocy produkcyjnej 1500 kg na tydzień. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prezentowany projekt składa się z dwóch części graficznej i części opisowej:

1.1 Część opisowa, zawierająca:

a) określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,

b) dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu,

c) określenie systemu dostawy wody,

d) opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

e) wskazanie planowanej lokalizacji zakładu;

1.2 Część graficzna, zawierająca plany wykonane techniką trwałą, przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i ich funkcji, miejsc, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, oraz wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego,

b) oznaczone numerami punkty poboru wody zimnej, gorącej oraz zmieszanej,

c) układ dróg:
– przemieszczania surowców, półproduktów i produktów gotowych od przyjęcia surowców do wysyłki produk­tów gotowych

 

2. Opis zakładu

2.1 Opis produkcji
Projekt zakładu masarskiego z grupy zakładów M.L.O. w którym będzie prowadzona tradycyjna produkcja. Surowcem mięsnym używanym do produkcji są mięsa drobne i elementy, podroby wp/wo, wszystkie surowce są chłodzone. W skład technologii wchodzą następujące etapy: magazynowanie, peklownie tradycyjne, w której mięso jest leżakowane od 2 do 10 dni oraz produkcją masarską wędlin / wędzonki/ szynka, schab, boczek/, kiełbasy, wędliny podrobowe / kiszka, salcesony, pasztety/, wędliny drobiowe/, wędzarniami opalanym drewnem, sklepem zakładowym wraz z zapleczem szatniowo biurowym. Zakład posiada możliwość przetwarzania mięsa drobiowego / jednak bez rozbioru tuszek tylko sama produkcja filet, kiełbasa gruborozdrobniona/. Zakład może zostać przystosowany do przetwarzania dziczyzny. Moim zdaniem wielkość tego zakładu jest optymalnie dobrana do narzuconych przez ustawodawcę limitów produkcyjnych, a brak rozbioru obniża powstawanie odpadów lub odkładanie się np. skórek czy tłuszczu. Dzięki temu można produkować tylko te wyroby, które chcemy, a nie takie które musimy z powodu konieczności zagospodarowania niektórych składników.

2.2 Dobowa zdolność produkcyjna
Praca w systemie I zmianowym produkcja od 340 kg do 400 kg

2.3 Tygodniowa zdolność produkcyjna
Zakłady z grupy MLO mają narzucony przez ustawodawcę limit na sprzedaż do podmiotów / firm/ do 1500 kg tygodniowo. Brak jednak limitu dla sprzedaży dla klienta bezpośredniego / nie firma, sprzedaż na paragon w zakładowym sklepie lub stoiskach firmowych/ Praca w systemie co drugi dzień lub codziennie.

2.4 Wielkość zakładu

 • Powierzchnia użytkowa zakładu: 138m2
 • Powierzchnia zakładu: 10,0m x 16,8m= 168,0 m2
 • Minimalna wielkość działki uwzględniająca parking, magazyn drewna i objazd dookoła zakładu wynosi = 35m x 24,2m.
 • Wysokość budynku: ok. 6,5m

3. Cena projektu: 2700 zł+ 23% VAT=3 321,00 zł

4. Co zawiera przesyłka

 • Przesyłka zawiera 4 egzemplarze projektu
 • Wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii z prośba o wydanie decyzji
 • Wysłanie projektu w PDF na wskazany w zamówieniu adres e-mail projektu
Pobierz wersję PDFZamów projekt